top of page

Patarimai pėstiesiems
 

Kokios kelio dalys yra skirtos pėsčiųjų eismui ir kaip jose elgtis?

 • Pėsčiųjų eismui skirtos šios kelio dalys: šaligatvis, pėsčiųjų takas, kelkraštis, važiuojamosios dalies kraštas.

 • Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra, – kelkraščiu. Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, kelkraščio nėra arba jais eiti negalima, tai pėstiesiems leidžiama eiti viena eile važiuojamosios dalies pakraščiu.

 • Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys arba kelkraščiu riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais važiuojantys pėstieji turi judėti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį, t. y. kairiąja kelio puse.Taip pėstieji gerai mato artėjančias transporto priemones ir prireikus gali pasitraukti į šalį.

 • Šaligatviu ar kelkraščiu reikia eiti kiek įmanoma toliau nuo važiuojamosios dalies.

​​

Kaip eiti per pėsčiųjų perėją?

 • Pėsčiųjų perėją reikia pereiti taip:

 • Sustoti prie pėsčiųjų perėjos, toliau nuo važiuojamosios dalies krašto.

 • Pažiūrėti į kairę pusę ir įsiklausyti.

 • Pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti.

 • Jei transporto priemonių arti nėra, reikia dar kartą pažiūrėti į kairę pusę ir įsiklausyti.

 • Įžengti į važiuojamąją dalį leidžiama tik po to, kai įvertinamas atstumas iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitis bei įsitikinama, kad eiti saugu.

 • Per pėsčiųjų perėją eiti tiesiai, ne įstrižai, neperžengti jos ribų, be reikalo nereikia joje delsti ar stoviniuoti.

 • Nespėjus pereiti važiuojamosios dalies, reikia nesiblaškyti, ramiai sustoti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus. Einant visą laiką stebėti kelią ir klausytis.

 • Baigti eiti per kelią galima tik įsitikinus, kad eiti saugu.

 
Kaip eiti per kelią sankryžoje?

 • Kelią sankryžoje reikia pereiti taip:

 • Sustoti prie pėsčiųjų perėjos, toliau nuo važiuojamosios dalies krašto.

 • Draudžiama eiti per kelią, kai įjungtas raudonas ar geltonas šviesoforo signalai.

 • Sulaukus žalio šviesoforo signalo, leidžiančio eiti, reikia pažiūrėti į visus kelius (į kairę, į dešinę, į šoninius kelius) ir įsiklausyti.

 • Degant žaliam šviesoforo signalui, įžengti į važiuojamąją dalį tik įsitikinus, kad yra saugu (yra sustojusios ir nevažiuoja nė viena transporto priemonė).

 • Per važiuojamąją dalį eiti tiesiai, ne įstrižai. Be reikalo nereikia joje delsti ar stoviniuoti. Einant visą laiką stebėti kelią ir šviesoforo signalus.

 • Jei atvažiuoja transporto priemonė, reikia nesiblaškyti, ramiai sustoti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus, ir palaukti, kol transporto priemonė sustos arba pravažiuos.

 • Jei dar nepriėjus sankryžos vidurio, užsidegė geltonas šviesoforo signalas ar atvažiuoja transporto priemonė reikia nesiblaškyti, ramiai sustoti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus, ir palaukti, kol transporto priemonė sustos arba pravažiuos.

 • Baigti eiti per kelią galima tik įsitikinus, kad dega žalias šviesoforo signalas ir eiti saugu. 

 
Kaip eiti per kelią ne gyvenvietėje?

 • Reikia įsidėmėti, kad ne gyvenvietėje keliu transporto priemonės važiuoja didesniu greičiu negu gyvenvietėje.

 • Ne gyvenvietėje per kelią reikia eiti taip:

 • Pasirinkti vietą, kur galima eiti per kelią. Iš tos vietos turi būti gerai matomas kelias į abi puses. Neleidžiama eiti ten, kur blogas matomumas, arti stovi transporto priemonės, yra kelio vingiai, įkalnės, nuokalnės, krūmai ir panašiai.

 • Sustoti toliau nuo važiuojamosios kelio dalies krašto.

 • Pažiūrėti į kairę pusę ir įsiklausyti.

 • Pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti.

 • Jei transporto priemonių arti nėra, dar kartą reikia pažiūrėti į kairę pusę ir įsiklausyti.

 • Į važiuojamąją dalį leidžiama įžengti tik po to, kai įvertinamas atstumas iki artėjančių transporto priemonių bei jų greitis ir įsitikinama, kad eiti saugu.

 • Per kelią eiti tiesiai, ne įstrižai. Važiuojamojoje dalyje pėstieji neturi delsti ar stoviniuoti. Visą laiką reikia stebėti kelią. Kelią reikia stengtis pereiti iš karto, nesustojant jo viduryje.

 

Kaip pereiti kelią (gatvę), kai nėra pėsčiųjų perėjos?

 • Pėsčiasis susiranda vietą, kur kelias gerai matomas į abi puses (kur nėra stovinčių transporto priemonių ( automobilių, motociklų) medžių, krūmų, reklaminių stendų).

 • Pėsčiasis į važiuojamąją kelio dalį gali įžengti tik po to, kai jis įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms.

 • Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui pėstieji, eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

 • Kaip eiti užmiesčio keliu ?

 • Užmiestyje pėstieji turi  eiti kairiuoju kelkraščiu, t. y. prieš transporto priemonių važiavimo kryptį, kad matytų jas atvažiuojančias. Pėsčiasis privalo eiti kuo toliau nuo važiuojamosios kelio dalies, kad jo neužkliudytų transporto priemonė ir, prireikus, jis spėtų pasitraukti.

Nori sužinoti, kaip pereiti kelią (gatvę) mieste ar užmiestyje išlipus iš autobuso? O gal nežinai, kaip taisyklingai segėti saugos diržą? Atsakymus rasi žemiau esančiuose saugaus eismo siužetuose.

bottom of page