top of page

SUTIKIMAS
DĖL INFORMACIJOS APIE JUS RINKIMO, NAUDOJIMO BEI SAUGOJIMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Mes, UAB „Gravitas Partners“, juridinio asmens kodas 300078393, norime saugoti Jūsų kontaktinius duomenis ir siųsti Jums pasiūlymus dalyvavimo renginiuose, kurie gali jus sudominti. Todėl, mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. Mes norėtume paprašyti Jūsų sutikimo tai daryti. 

Jums sutikus, Jūsų kontaktiniai duomenys būtų saugomi ir naudojami Jūsų sutikimo pagrindu (GDPR 6 str. 1 d. a p.), iš kitų šaltinių informacija, o taip pat jautri informacija apie Jus nebus renkama. Automatiniai sprendimai Jūsų atžvilgiu nebus priimami, Jūs nebūsite profiliuojamas. 

Informacija apie Jus gali būti perduodama informacines, komunikacines paslaugas Mums teikiančioms bendrovėms. Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nebus perduodama. 

Šio sutikimo pagrindu tvarkoma Jūsų informacija bus saugoma iki sutikimo atšaukimo (tik siekiant užtikrinti, kad ateityje nebegautumėte Mūsų pranešimų).

Jūs bet kurio metu galite persigalvoti bei atšaukti duotą sutikimą. Tokiu atveju, galite susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis ir mes Jums padėsime. 

Jūs taip pat turite šias teises:
•    Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
•    Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
•    Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
•    Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą, kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
•    Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
•    Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
•    Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
•    Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt.

 

Jei neturite pastabų dėl informacijos esančios šioje sutikimo formoje, prašome užpildyti registracijos formą.

Registruodamiesi varžyboms jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šią sutikimo formą bei savanoriškai sutinkate, kad UAB „Gravitas Partners“ saugotų mano kontaktinę informaciją ir siųstų man dalyvavimo renginiuose pasiūlymus.

bottom of page