top of page

Ką būtina žinoti norint mokytis vairuoti su šeimos nariu?Anot VĮ „Regitra“ vairavimo instruktoriaus Tomo Karaliūno, mokytis vairuoti su artimaisiais renkamasi dėl įvairių priežasčių, dažniausiai dėl to, kad su šeimos nariais pradedantieji vairuotojai patiria mažesnį psichologinį spaudimą, taip pat lengviau išgyvena padaromas klaidas. „Žinoma, galima sakyti, kad šie dalykai yra privalumai, tačiau nereikia pamiršti, kad net ir patyrę vairuotojai dažnai primiršta kelių eismo taisykles ar su laiku išsiugdo netinkamų vairavimo įpročių, kuriuos nejučiomis perduoda savo šeimos nariams.


Galbūt todėl populiarus dvejopas variantas, kai profesionalios pamokos imamos vairavimo mokykloje, o papildomai praktikuojamasi su artimaisiais,“ – svarstė pašnekovas.


Tačiau norint mokytis vairuoti su šeimos nariais vien šio ketinimo neužtenka. Nenorint įkliūti policijai ar, blogiausiu atveju, patekti į avariją, kurios nuostolių draudimo bendrovė nekompensuos, būtina išmanyti tokiai vairavimo praktikai keliamus reikalavimus.


Kas gali mokyti vairuoti?


Be specialią licenciją turinčio vairavimo instruktoriaus, mokinį gali mokyti šeimos narys (šeimos vairavimo instruktorius), turintis ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Šeimos vairavimo instruktorius kitą šeimos narį gali mokyti praktinio vairavimo tik tada, kai šis yra išlaikęs teorijos žinių egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“. Šeimos narių negali mokyti asmenys, kuriems yra atimta teisė vairuoti transporto priemones už KET pažeidimus. Atkreiptinas dėmesys, kad teisiškai šeimos nariais laikomi sutuoktiniai arba vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Taigi, besimokančio asmens dėdė ar vyro brolis nelaikomi šeimos nariais ir mokyti vairuoti negali. Globėjų ar rūpintojų šeimos nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.


Kas gali mokytis vairuoti su šeimos nariu?


Remiantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos tinklapyje pateikiama informacija, mokytis vairuoti B kategorijos automobilį su šeimos nariu (šeimos vairavimo instruktoriumi) gali ne jaunesni, nei 17 metų asmenys, išlaikę teorijos egzaminą VĮ „Regitra“ bei turintys galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a).


Kokius dokumentus reikia turėti mokymo metu?


Šeimos vairavimo instruktorius mokymo metu privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pateikti:


1. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ir patvirtinantį, kad šeimos vairavimo instruktorius turi ne mažesnį kaip 5 metų šios kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą;


2. transporto priemonės registravimo liudijimą;


3. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);


4. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);


5. dokumentą (-us), pagal kurį (-iuos) galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai (jei šeimos vairavimo instruktorius yra mokinio sutuoktinis – santuokos liudijimą, jei tėvas ar motina – mokinio gimimo liudijimą ir t.t.). Beje, ta pati pavardė asmenų giminystės neįrodo.


Mokinys privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti:


1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).


2. VĮ „Regitra“ pažymą apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą.


3. Galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a). Kokiu automobiliu galima mokyti vairuoti? Mokyti vairuoti šeimos narį leidžiama įprastu B kategorijos automobiliu, kuris yra registruotas, praėjęs techninę apžiūrą bei turi galiojantį privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą.


Mokyti negalima tik tais B kategorijos automobiliais, kurių stovėjimo stabdžio valdymo svirtis yra įrengta ne tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių. Šviečiančio plafono ant stogo su „M“ raide, papildomų veidrodėlių bei pedalų, kurie yra būtini vairavimo mokyklos automobiliui – nereikia.


Tačiau mokymo metu transporto priemonės priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio. Tokių ženklų galima įsigyti daugelyje parduotuvių.


Taip pat svarbu žinoti:

– Mokytis vairuoti su šeimos nariu galima ne ilgiau, kaip tris valandas per dieną.

– Už KET ir šeimos narių mokymo reikalavimų laikymąsi mokymo metu atsako šeimos vairavimo instruktorius.

– Laikyti praktinį egzaminą VĮ „Regitra“ leidžiama tik turint 18 ar daugiau metų. Ir tik tada, kai mokinys vairavimo mokykloje yra baigęs nustatytą 30 valandų praktinio vairavimo mokymo kursą. [if !supportLineBreakNewLine]

Šaltinis: tv3.lt [endif]

Kitos naujienos
bottom of page