top of page

Ar žinote, kaip saugiai kirsti geležinkelį?


Geležinkelio bėgiais kasdien pravažiuoja šimtai traukinių, jų dėka mes galime greitai pasiekti norimą tašką. Tačiau šis susisiekimo būdas ne tik padeda gabenti krovinius ir žmones. Būtina prisiminti, kad bėgiai yra išsiraizgę visoje šalyje, jie stūkso šalia gyvenamųjų namų ir nesilaikant nustatytų saugos taisyklių jie gali būti pavojingi gyvybei. Kaip saugiai elgtis šalia geležinkelio tam, kad ateityje būtų išvengta skaudžių nelaimių?


Pėsčiasis, prieš kirsdamas geležinkelį įsitikink, kad:


1. geležinkelį kirsi leistinoje vietoje, nes eisi per: geležinkelio pėsčiųjų perėją, pėsčiųjų tiltą, viaduką ar požeminę pėsčiųjų perėją. Prisimink, kad draudžiama kirsti geležinkelį apeinant sustojusį traukinį, lipant per sustojusio traukinio vagonų sujungimus, lendant per sustojusio traukinio apačią ir pan.;


2. nedega draudžiamasis šviesoforo signalas;


3. apsauginis geležinkelio užtvaras yra pakeltas;


4. geležinkelio perėjoje ir (ar) už jos nėra kliūčių, kurios galėtų priversti sustoti geležinkelyje;


5. neartėja bėginė transporto priemonė.


Vairuotojau, tam, kad saugiai kirstum geležinkelį, įsitikink, kad:


1. geležinkelį kirsi leistinoje vietoje – pasinaudodamas geležinkelio pervaža, viaduku;


2. artėdamas prie geležinkelio kirtimo vietos sumažini greitį, sustoji prie kelio ženklo „Stop“ arba „Stop“ linijos, o jeigu jų nėra – ne arčiau kaip 10 m atstumu iki kraštinio geležinkelio bėgio;


3. nedega draudžiamasis šviesoforo signalas;


4. apsauginiai geležinkelio užtvarai yra pakelti;


5. geležinkelio pervažoje ir (ar) už jos nėra kliūčių, kurios galėtų priversti sustoti geležinkelyje;


6. neartėja bėginė transporto priemonė.


Šaltinis: alfa.lt

Kitos naujienos
bottom of page