top of page

Kas įvyksta automobiliui į kliūtį trenkiantis 80 km/val. greičiu?


Ar žinote, kas įvyksta automobiliui važiuojant 80 km/val. greičiu ir susidūrus su kita transporto priemone ar atsitrenkus į kliūtį?

  • praėjus 0,026 sek. po smūgio, deformuojamas automobilio buferis. Jėga, 30 kartų didesnė už automobilio svorio jėgą, sustabdo jį. Neužsisegę saugos diržų keleiviai toliau juda į priekį automobilio greičiu;

  • po 0,039 sek. vairuotojas kartu su sėdyne staigiai bloškiamas į priekį apie 15 centimetrų;

  • po 0,044 sek. vairuotojas savo krūtine sulaužo vairą;

  • po 0,050 sek., sumažėjus automobilio greičiui, jį (automobilį) ir keleivius pradeda veikti inercijos jėga 80 kartų didesnė už jų svorio jėgą;

  • po 0,068 sek. vairuotojas 9 tonų jėga atsitrenkia į prietaisų skydelį;

  • po 0,092 sek. vairuotojas ir šalia sėdintis keleivis galvomis trenkiasi į priekinį stiklą ir patiria (beveik visada) mirtinas traumas;

  • po 0,100 sek., atsitrenkęs į vairą, vairuotojas nubloškiamas atgal;

  • po 0,110 sek. automobilis palengva pradeda judėti atgal;

  • po 0,113 sek. už vairuotojo sėdintis keleivis, jei jis taip pat neužsisegęs saugos diržo, atsiduria vienoje linijoje su vairuotoju, t. y., trenkiasi į vairuotojo sėdynę ar patį vairuotoją ir susižeidžia (dažniausiai mirtinai arba patiria sunkias traumas);

  • po 0,150 sek. viskas baigiasi. Metalo nuolaužos ir stiklų šukės krenta ant žemės. Eismo nelaimės vietą apgaubia dulkių debesis.

Viskas įvyko greičiau nei per dvi dešimtąsias sekundės dalis.

Užsegtas saugos diržas nuo žūties išgelbėja 40–60 proc. vairuotojų ir keleivių.

Kitos naujienos
bottom of page