Mes, UAB  „Gravitas Partners“ (į.k. 300078393), norime saugoti Jūsų kontaktinius duomenis ir siųsti Jums pasiūlymus dalyvavimo renginiuose, kurie gali jus sudominti. Todėl, mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. Mes norėtume paprašyti Jūsų sutikimo tai daryti. Jums sutikus, Jūsų kontaktiniai duomenys būtų saugomi ir naudojami Jūsų sutikimo pagrindu (GDPR 6 str. 1 d. a p.). Visą sutikimo formą galite rasti adresu: https://www.saugusmokinys.lt/sutikimoforma. Atlikdami registraciją Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šią sutikimo formą bei savanoriškai sutinkte, kad UAB „Gravitas Partners“ saugotų Jūsų kontaktinę informaciją ir siųstų Jums dalyvavimo renginiuose pasiūlymus.