INFORMACINIS PRANEŠIMAS
 APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ 
APIE RENGINIŲ DALYVIUS

UAB „Gravitas Partners“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1.    Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2.    Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB „Gravitas Partners“;
Mūsų įmonės kodas yra: 300078393;
Mūsų adresas: Totorių g. 5-3, Vilnius, Lietuva.

 

3.    Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes siekiame viešinti saugaus eismo projektą. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. 

4.    Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs privalote pateikti paraišką dalyvauti saugaus eismo varžybose.

5.    Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Renginių metu mes galime daryti renginio ir/ar jo dalyvių nuotraukas. Renkame informaciją iš paraiškų: mokinių vardus ir pavardes, gimimo datas ir klasių numerius, komandos vadovų vardus ir pavardes. 

6.    Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes atvykdami į renginį, davėte sutikimą būti fotografuojamas renginio metu.

7.    Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

8.    Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

9.    Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:
•    Mūsų paslaugų teikėjams – IT, rinkodaros specialistams, prisiimantiems įsipareigojimus dėl perduodamų duomenų saugumo;
•    Socialinių tinklų platformoms, pvz.: Facebook, Instagram ir pan.
•    Lietuvos savivaldybių švietimo skyrių atstovams bei kitiems, varžybas organizuojantiems asmenims.

10.    Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas) ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų nėra perduodama.

11.    Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugosime iki Jūsų sutikimo atšaukimo.

12.    Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

•    Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
•    Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
•    Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;
•    Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
•    Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
•    Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
•    Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
•    Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.

13.    Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis į mus el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt
 

Privatumo politika

© 2020. Saugokime jaunas gyvybes keliuose.

118730046_3247578055320915_3053985145348
  • Facebook - White Circle